ZPP /424/MGW/2015                                                                                                Zabrze,dn.07.01.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Prowadzenie konserwacji dźwigów, niezbędne naprawy i świadczenie usługi pogotowia technicznego w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz wykonanie obligatoryjnych pomiarów elektrycznych dźwigów
– należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń technicznych transportu bliskiego ( Dz.U. Nr 193, poz. 1890 )”.

Termin składania ofert: 09.01.2015 r. godzina 12.00

Do pobrania:

pdfZAPYTANIE OFERTOWE07/01/2015

pdfWYKAZ DŹWIGÓW07/01/2015

pdfFORMULARZ OFERTOWY07/01/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.