ZPP/423/MGW/2014                                   Zabrze , dn. 22.12.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

"Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2015"

Do pobrania:

docxZapytanie poczta 23/12/2014

pdfUnieważnienie postępowania 05/01/2014

pdfZapytanie ofertowe 05/01/2015

pdfFormularz oferty 05/01/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.