33/BP/MGW/2014                                                                                     Zabrze, dn.22.12.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Sukcesywne dostawy odzieży roboczej w 2015 roku , dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Termin składania ofert: 24.12.2014r. do godz: 12:00

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe22/12/2014

docxFormularz oferty22/12/2014

xlsFormularz cenowy22/12/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.