29/BP/MGW/2014

27.10.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                   

Zamawiający: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności, zaprasza zainteresowane podmioty do przedstawienia oferty cenowej na:

Zakup 3 szt. Pomp WQ 15-7-1,1 na napięcie 230 V z rozdrabniaczem, dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

Załączniki:

doc1. Zapytanie ofertowe 27/10/2014

docx2. Formularz oferty 27/10/2014

pdf3. Rozstrzygnięcie postępowania 6/11/2014

doc4. Zawiadomienie o wyborze oferty 6/11/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.