Znak sprawy: 4978/ADUMZ/KK/2014                                                   Zabrze, dnia 16.10.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                   

Zamawiający Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na:

„Dostawa bluz polarowych i koszulek polo dla pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego           w Zabrzu w 2014 roku”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”.

Do pobrania:

docZapytanie ofertowe16/10/2014

docFormularz oferty16/10/2014

docFormularz cenowy16/10/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.