Nr sprawy 26/BP/MGW/2014                                                                Zabrze, dnia 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności, zaprasza zainteresowane podmioty do przedstawienia oferty cenowej na:

Sukcesywne dostawy materiałów do wyrobisk górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Do pobrania:

docZapytanie ofertowe01/10/2014

docxFormularz oferty01/10/2014

xlsFormularz cenowy01/10/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.