Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup tablicy typu flipchart oraz materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu ”Podniesienie kwalifikacji kadry kultury w obiektach należących do szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.                 

Termin przesłania oferty: do dnia 22.09.2014 do godz. 12:00 

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe18/09/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.