2014-08-29          Znak sprawy: 25/BP/MGW/2014

 

Zapytanie ofertowe:

 

Zabudowa układu pomiarowo – rozliczeniowego energii elektrycznej na poziomie 320 m w zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu. 

Do pobrania:

docxZapytanie ofertowe29/08/2014

docxFormularz oferty29/08/2014

docxWzór umowy29/08/2014

docZawiadomienie o wyborze oferty12/09/2014

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.