Znak sprawy: 18/BP/MGW/2014                                                            Zabrze, dnia 05.08.2014 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą :

"Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu w roku 2014"

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej "Pzp".

Do pobrania:

docxZapytanie ofertowe20/08/2014

docxFormularz oferty20/08/2014

xlsFormularz cenowy20/08/2014

docxWzór umowy20/08/2014

pdfZawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania26/09/2014

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.