2014-08-12                    Nr sprawy 22/BP/MGW/2014                                                                                              

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                                                                                          

Zamawiający: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą :

 

„Sukcesywne dostawy stali i materiałów hutniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2014”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej  „Pzp”.

Do pobrania:

 

docx1. Zapytanie ofertowe 12/08/2014

docx2. Formularz oferty 12/08/2014

xls3. Formularz cenowy 12/08/2014

docx4. Wzór umowy 12/08/2014

doc5. Wyjaśnienia 14/08/2014 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.