2014-08-08                 Znak sprawy 19/BP/MGW/2014                                                  

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                   

Zamawiający: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności, zaprasza zainteresowane podmioty do przedstawienia oferty cenowej na:

 „Dostawę sprzętu medycznego do udzielania pierwszej pomocy w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido” 

 

Do pobrania:

doc1. Zapytanie ofertowe 08/08/2014

docx2. Formularz oferty 08/08/2014

xls3. Formularz cenowy 08/08/2014

doc4. Wzór umowy 08/08/2014

pdf5. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 3/09/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.