2014-08-08         Znak sprawy: 16/BP/MGW/2014                                                                                          

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                         

Zamawiający: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą :

„Sukcesywne dostawy drewna dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2014”

Do pobrania:

docx1. Zapytanie ofertowe 08/08/2014

docx2. Formularz oferty 08/08/2014

xls3. Formularz cenowy 08/08/2014

docx4. Wzór umowy 08/08/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.