Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Opinia na temat projektu programu kursu szkoleniowego przewodników industrialnych opracowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na potrzeby organizacji szkoleń przewodników i kandydatów na przewodników w obiektach industrialnych województwa śląskiego, w szczególności w obiektach należących do Szlaku Zabytków Techniki.

Termin przesłania oferty: do dnia 6 sierpnia do godz. 12:00 

Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 04/08/2014

pdf2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08/08/2014

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.