2014-07-30          Znak sprawy: 14/BP/MGW/2014

Zapytanie ofertowe:

Badania natężenia oświetlenia zgodnie z normą: PN-G-02600 „Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych” PN-G-02601- „ Ochrona pracy w górnictwie- Oświetlenie elektryczne powierzchni podziemnych zakładów górniczych – Podstawowe badania i wymagania” na terenie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”, Rejon Kopalnia „Guido”.

 

Do pobrania:

docxZapytanie ofertowe30/07/2014

docxFormularz oferty30/07/2014

docxUmowa30/07/2014

docZawiadomienie o wyborze oferty 04/08/2014

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.