2014-07-29          Znak sprawy: 13/BP/MGW/2014

Zapytanie ofertowe:

Opracowanie dokumentacji technicznej, rozbudowa  i uruchomienie systemu łączności i alarmowania w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury oraz urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego.

Do pobrania:

docxZapytanie ofertowe29/07/2014

docxFormularz ofertowy29/07/2014

pdfPrzykładowy fragment systemu łączności29/07/2014

pdfProjekt umowy29/07/2014

docWyjaśnienia 01/08/2014

pdfZawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 13/08/2014

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.