2014-07-01 

Zapytanie ofertowe: Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dla wystawy „Kopalnia Edisona”

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin składania ofert mija 07.07.2014

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe01/07/2014

docxZałącznik nr 1 - wzór oferty zapytania ofertowego01/07/2014

docxZałącznik nr 2 - wzór umowy01/07/2014

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.