2014-06-11          Znak sprawy: 7/BP/MGW/2014

 

Zapytanie ofertowe:

Sukcesywne dostawy przyrządów do kontroli składu powietrza kopalnianego dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2014”

 

Termin składania ofert: 20.06.2014 do godz.15:00.

Do pobrania:

docxZapytanie ofertowe11/06/2014

xlsFormularz cenowy11/06/2014

docxFormularz oferty11/06/2014

docxWzór umowy11/06/2014

docZawiadomienie o unieważnieniu postępowania 13/06/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.