2014-05-28                                                                                                           Znak sprawy: 3/BP/MGW/2014

 

Zapytanie ofertowe:

 

„Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu w roku 2014”

Termin składania ofert: 05.06.2014

 

Do pobrania:

docxZapytanie ofertowe28/05/2014

pdfFormularz cenowy28/05/2014

docxFormularz oferty28/05/2014

docxWzór umowy28/05/2014

docZawiadomienie o unieważnieniu postępowania 13/06/2014

 

 

 

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.