2014-05-26                                                                                                                              Znak sprawy: 2/BP/MGW/2014

 

Zapytanie ofertowe:

„Wykonanie pomiarów wskaźników zagrożenia radiacyjnego”

Termin składania ofert: 03.06.2014


Do pobrania:

doc1. Zapytanie ofertowe 26/05/2014

docx2. Formularz ofertowy 26/05/2014

doc3. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 04/06/2014

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.