23.05.2014            

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą :            

Montaż sprężarki tłokowej Bellis-Morton
w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza” – ul. Wolności 410 w Zabrzuna potrzeby projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”
w Zabrzu


Termin składania ofert do dnia: 30.05.2014.

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe23/05/2014

docFormularz ofertowy 23/05/2015


zipZałączniki23/05/2014pdfInformacja dodatkowa28/05/2014

 

 

 


                                                           

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.