Zapytanie ofertowe na świadczenie usług tłumaczeniowych dla celów ekspozycyjnych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Zadanie podzielone na dwa zadania

Zadanie 1: Przygotowanie pod względem merytorycznym i technicznym wystawy „Niezwykła historia” – tłumaczenie plansz i opisów na j. obce i j. Braille’a (Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym)

Zadanie 2: Przygotowanie pod względem merytorycznym i technicznym wystawy „Kopalnia Edisona” – tłumaczenie plansz i opisów na j. obce i j. Braille’a (Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych).

Termin składania ofert mija 29.05. 2014 r.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe 21/05/2014

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 21/05/2014

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.