Zapytanie ofertowe: Wypełnienie pustki w stropie sztolni południowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w strefie górotworu o obniżonej zwięzłości wraz z udrożnieniem wyrobiska Sztolni na odcinku do 9 mb i wykonaniem obudowy tymczasowej.

 

Ofertę należy złożyć do dnia: 19.05.2014r. godz. 10:00

 

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe 15/05/2014

pdfMapa wyrobisk GKSD Poz 40m 1_1000 - format A2 15/05/2014

docFormularz ofertowy 15/05/2014

pdfZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 21/05/2014

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.