Zapytanie ofertowe - nazwa zadania: Założenie docelowej osnowy geodezyjnej oraz pomiary sytuacyjne i wysokościowe wszystkich dostępnych wyrobiskach poziomych połączonych z Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną oraz weryfikacja przebiegu w/w wyrobisk

 

Ofertę należy złożyć do : 13.05.2014r.


Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe 06/05/2014

docZałącznik 1 - Formularz ofertowy 06/05/2014

pdfZałącznik 2a - Mapa wyrobisk GKSD sekcja 1 - format A0 06/05/2014

pdfZałącznik 2b - Mapa wyrobisk GKSD sekcja 2 - format A0 06/05/2014

pdfZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 20/05/2014

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.