Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą :

Przeprowadzenie okresowych kontroli i konserwacji wciągnika Q=8t zabudowanego w pomieszczeniu budynku nadszybia szybu WYZWOLENIE

 

Termin składania ofert : do dnia 18.04.2014r. do godz.15:30.


Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe

docxFormularz ofertowy

docxWzór umowy

docxFormularz ofertowy - sprostowanie

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.