Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą :

Zaprojektowanie, wykonanie i przekazanie na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu interaktywnego modułu strony internetowej oferującego możliwość rozwiązywania zadań edukacyjnych z zakresu fizyki, w szczególności z zakresu zjawisk falowych, na dwóch poziomach zaawansowania (do wyboru przez użytkowników strony): gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Moduł będzie integralnym komponentem strony internetowej projektu "Górnictwo na fali" (CMSjoomla), realizowanego w ramach programu MNiSW "Ścieżki Kopernika" przez konsorcjum, w którego skład wchodzą Instytut Technik Innowascyjnych EMAG w Katowicach oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Termin przesłania oferty: do dnia 16 kwietnia 2014 do godz.9:00.

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.