Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru Wykonawcy  zadania pn.: Przełożenie gazociągu niskiego ciśnienia usytuowanego w Zabrzu, ul. 3-go Maja 91 w ciągu drogi wewnętrznej, związane z możliwością przyszłego zagospodarowania nieruchomości będących we władaniu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, zlokalizowanych przy ul. 3-go Maja 91-93

Ofertę należy złożyć do : 07.04.2014r., do godz. 15:30.


Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe

zipZałączniki


 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.