Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,

realizując zasadę konkurencyjności zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty

na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie, wykonanie i wsparcie techniczne strony internetowej projektu „Górnictwo na fali”, realizowanego w ramach programu MKiDN „Ścieżki Kopernika” przez konsorcjum, w którego skład wchodzą Instytut Technik Innowacyjnych  EMAG w Katowicach oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Ofertę należy złożyć do dnia: 14 marca 2014 do godziny 9:00

Do pobrania:

pdfZapytanie Ofertowe

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.