ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,

realizując zasadę konkurencyjności zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty

na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

:

Nazwa zadania:

Realizacja usług redakcji, składu, korekty, opracowania graficznego i druku

w odniesieniu do dwóch publikacji, w zakresie określonym w niniejszym zapytaniu.

 

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe12/12/2013

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.