2013-10-29                            znak sprawy:  3398/REOK/DH/2013

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia poniżej 14 tys. E na zadanie pod nazwą:
Wykonanie projektu aranżacji nadszybia szybu Carnall i stacji sprężarek Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul. Wolności 410 w Zabrzu na potrzeby wykonania wystawy historycznej pt. Niezwykła historia oraz towarzyszącej ekspozycji tematycznej".

 

Termin składania ofert mija 7. 11. 2013 r.

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe

docxWytyczne i scenariusz wstępny

zipRzuty pomieszczeń do aranżacji

docxWzór formularza ofertowego

 

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.