Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru wykonawcy usługi dotyczącej: ?Zamieszczenia w prasie regionalnej 6 publikacji w formie ogłoszenia prasowego dotyczącego realizacji projektu ?Kopalnia Wiedzy?.

Data dodania 23.01.2012

W związku z realizacją przez Miasto Zabrze w partnerstwie z ZKWK Guido projektu pn. ?Kopalnia wiedzy?, realizowanego w okresie 05.12.2011-29.06.2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy Wykonawcy, który w ramach świadczonych przez siebie usług zrealizuje usługi wymienione w załączniku.

Termin składania ofert: 30.01.2012
UWAGA w dniu 24.01.2012 uległo zmianie :

!!! Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 11/2012 - Zapytanie ofertowe !!!

Dotyczy zapytania ofertowego pn. "Zamieszczenie w prasie regionalnej 6 publikacji w formie ogłoszenia prasowego dotyczącego realizacji projektu pn. Kopalnia Wiedzy? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Do pobrania:
Formularz oferty
Szczegółowy harmonogram realizacji usługi
Umowa
Zapytanie ofertowe
2012.01.24 pdfSprostowanie zapytania ofertowego

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy na usługę zamieszczenia w prasie regionalnej 6 publikacji w formie ogłoszenia prasowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Kopalnia Wiedzy”.

W związku z realizacją przez Miasto Zabrze w partnerstwie z ZKWK Guido projektu pn. "Kopalnia wiedzy", realizowanego w okresie 05.12.2011-29.06.2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w dniu 30.01.2012 r. została podjęta decyzja dotycząca wyboru Wykonawcy.

Zespół oceniający postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia firmie: Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-732), przy ul Czerskiej 8/10, Oddział w Katowicach (kod pocztowy 40-061), przy Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1.

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.