Zamawiający - Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego ?Guido? w Zabrzu, ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na dostawę sukcesywną dostawę środków czystości w ramach zadania pn.:
"Sukcesywne dostawy środków czystości w 2012 roku dla Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu".

Termin nadsyłania ofert : do 15.02.2012

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz oferty
Formularz cenowy

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.