Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
Wykonanie i dostawę 4 sztuk łubków i 4 sworzni (według załączonych rysunków) stanowiących
elementy zawieszenia wlk.1 - 82/101 liny wyrównawczej płaskiej górniczego wyciągu szybowego szybu „Kolejowy” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmować będzie :
a) Wykonanie 4 sztuk łubków według załączonych rysunków:
 łubki przewężone wlk. 1 - 63kN
b) Wykonanie 4 sztuk sworzni według załączonych rysunków:
 2szt. sworzni sercówki  50 x 210 - 63kN,
 2szt. sworzni zawieszenia  50 x 220/260 - 63kN.

2. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca musi posiadać:
1) Potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
2) Potencjał osobowy posiadający stosowne do zakresu wykonywanych prac kwalifikacje i uprawnienia zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Istotne warunki zamówienia
a) Elementy zawieszeń muszą spełniać wymagania normy PN-G-4620 i posiadać znak dopuszczenia” WUG wyrobu do stosowania w zakładach górniczych.
b) Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia (na wykonane elementy zawieszenia) przedstawi Zamawiającemu:
 zaświadczenie wytwórcy,
 deklarację zgodności wykonania,
 zaświadczenie próby obciążenia,
 atesty materiałowe,
 decyzję WUG,
 dokumentację techniczno-ruchową,
 gwarancję na wykonaną usługę na okres min.12 miesięcy.
Dostawa elementów zawieszenia na teren MGW w Zabrzu do ZKWK ,,Guido” ul. 3 Maja 93 odbędzie się na koszt Wykonawcy.

4. Termin realizacji zamówienia:
 do 30.08.2024r.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia …24.05.2024 do godz. 1200
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul: GeorgiusaAgricoli 2,
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
ul: Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze (na załączonym Formularzu Ofertowym),
c) e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotycząca zamówienia na Wymianę i dostawę 4 sztuk łubków i 4 sworzni (według załączonych rysunków) stanowiących elementy zawieszenia wlk.1 - 82/101 liny wyrównawczej płaskiej górniczego wyciągu szybowego szybu „Kolejowy” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan/Pani Józef Deryło tel. – 32 630 30 90 wew. 5551, e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Rysunki 17/05/2024

zal 3. Wzór umowy 17/05/2024

zal_1_form_ofertowy 17/05/2024

zal_2_osw_wykluczeniu 17/05/2024

Zapytanie ofertowe 17/05/2024

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.