Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
„Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą obejmują materiały elektryczne i elektroinstalacyjne, wyszczególnione w załączniku nr 2 – Formularz cenowy
Ilości materiałów elektrycznych i elektroinstalacyjnych w formularzu cenowym są podane szacunkowo.

2. Istotne warunki zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów elektrycznych i elektroinstalacyjnych zgodnie z opisem zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2.
Cena ma zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zabrza
Ilości materiałów w formularzu cenowym są podane szacunkowo i mogą ulec zmniejszeniu do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel przez Zamawiającego.

3. Termin realizacji zamówienia:
- jednorazowo od dnia podpisania umowy do 30.04.2024
- termin realizacji zamówienia - nie dłużej niż 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena 100%

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.03.2024

6. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego, ul.Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego, ul.Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
c) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotycząca zamówienia na „Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan Michał Maksalon – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel kom. – 728 406 115

Załączniki:

Oświadczenie wykonawcy 15/03/2024

Rozeznanie cenowe 15/03/2024

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.xls 15/03/2024

Załącznik nr1 FORMULARZ OFERTY 15/03/2024

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.