Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
„Zakup wraz z dostawą materiałów do wyrobisk górniczych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą obejmuje dostawę następujących materiałów górniczych:
Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość szacunkowa
5 Okładzina żelbetowa 1,2m szt. 500
9 Kompletne strzemiona górne (m.in.. Ze śrubami i nakrętkami) do zabudowy na profil V25 szt. 150
10 Kompletne strzemiona dolne (m.in.. Ze śrubami i nakrętkami) do zabudowy na profil V25 szt. 150
11 Kompletne rozpory rurowe regulowane - 0,75m; do zabudowy na profil obudowy V25, zakres regulacji +/- 10cm szt. 150
Ilości drewna w formularzu cenowym są podane szacunkowo.

2. Istotne warunki zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów do wyrobisk górniczych w jakości zgodnej z opisem.
Cena ma zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zabrza
Ilości materiałów w formularzu cenowym są podane szacunkowo i mogą ulec zmniejszeniu stosownie do potrzeb zamawiającego oraz wysokości środków zabezpieczonych na ten cel przez Zamawiającego

3. Termin realizacji zamówienia:
- jednorazowo od dnia podpisania umowy do 30.04.2024
- termin realizacji zamówienia - nie dłużej niż 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena 100%

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2024

6. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego, ul.Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego, ul.Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
c) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotycząca zamówienia na „Zakup wraz z dostawą materiałów do wyrobisk górniczych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan Michał Maksalon ,tel. 728 406 115

Załączniki:

Oświadczenie wykonawcy 07/03/2024

Rozeznanie cenowe 07/03/2024

Załącznik nr1 FORMULARZ OFERTY 07/03/2024

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.