Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
„Przegląd i remont wentylatorów zabudowanych w stacji wentylatorów głównych przy szybie Guido w ZKWK”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmować będzie:
a) wykonanie przeglądu dwóch wentylatorów WLE-1004A/1- wyprodukowanych w 2001r.i 2003r. przez Stalkowent sp. z o.o. po przepracowaniu 10 tys. godzin od ostatniego przeglądu,
b) wykonanie przeglądu wentylatora WLE-1004A/1-. wyprodukowanego w 2016 roku przez
Stalkowent Sp. z o.o. po przepracowaniu 9 tys. godzin.
c) Wykonawca wytransportuje pojedynczo wentylatory do przeglądów ( w pracującej
stacji wentylatorów przy szybie „Guido” muszą pozostać dwa sprawne wentylatory).
Po wykonaniu przeglądów Wykonawca dostarcza wentylatory do MGW.

2. Istotne warunki zamówienia
a) wyżej wymienione usługi muszą być wykonywane przez osoby o kwalifikacjach uprawniających do wykonywania czynności specjalistycznych związanych z przeglądami
i remontami w/w wentylatorów,
b) Wykonawca winien złożyć ofertę, w której przedstawi Zamawiającemu:
- zaświadczenie poremontowe,
- deklarację zgodności na wentylator z potwierdzeniem przeglądu lub remontu
- gwarancji na wykonaną usługę na okres min. 12 miesięcy
c) Termin płatności 30 dni,

3. Termin realizacji zamówienia: od 1.06.2024 r. do 16.12.2024 r.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.03.2024 roku do godz.1300 ,

Załączniki:

Formularz oferty 01/03/2024

umowa - Projekt 01/03/2024

zal_1a_osw_wykluczeniu 01/03/2024

zapytanie ofertowe 01/03/2024

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.