Nowe rozeznanie cenowe: Przedmiotem zamówienia jest:
„Zakup i dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych wraz z akcesoriami dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”
Termin składania ofert:
Do dnia 08.02.2024 r.

Termin składania zostaje wydłużony do 13.02.2024 r.

Załączniki:

Rozeznanie cenowe 30/01/2024

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 30/01/2024

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy 30/01/2024

Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy 30/01/2024

Ogłoszenie o zmianie treści rozeznania cenowego 01/02/2024

Opis przedmiotu zamówienia_po zmianie 01/02/2024

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.