MGW.DI.271.1.2024.WU                                                                                                    Zabrze, dnia 26.01.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:

Wykonywanie kompleksowej obsługi technicznej urządzeń drukujących znajdujących się na stanie Muzeum:

 • Ricoh MPC2051               1 szt.
 • Ricoh MP2000                 2 szt.
 • Ricoh MPC2003               2 szt.
 • Ricoh MPC2011               2 szt.
 • Ricoh IMC2000                9 szt.
 • Ricoh IMC2500                1 szt.
 • Epson WF-C5790DWF     5 szt.
 • Epson L6580                   3 szt.

 

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.

 

Termin realizacji zamówienia:

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od powiadomienia drogą telefoniczną/e-mail przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy.

Istotne warunki zamówienia:

 1. Zamawiający wymaga, aby oferta uwzględniała serwis urządzeń, wymianę tonerów, oraz okresowe przeglądy techniczne w interwałach zgodnych z zleceniami producenta.
 2. Wynagrodzenie za usługi serwisowe uzależnione jest od liczby faktycznie wykonanych przez urządzenie kopii/wydruków formatu A3/A4
 3. Zamawiający dopuszcza stosowanie jedynie części oryginalnych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza stosowania części tzw. regenerowanych.
  1. Oferowane części zamienne muszą posiadać co najmniej 12-miesięczną gwarancję.
  2. Cennik powinien zawierać ceny jednostkowe wg kopii mono/kolor, oraz wartości netto i brutto.
  3. Usługi i naprawy stanowiące przedmiot zamówienia mogą być wykonywane w miejscu eksploatacji urządzenia w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00 w terminie do 1 dnia roboczego od daty rozpoczęcia serwisu.
  4. W przypadku szczególnie skomplikowanych napraw dopuszcza się, w uzgodnieniu z Zamawiającym przedłużeniu terminu wykonania usługi.
  5. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia napraw tzw. pozagwarancyjnych. W tym przypadku obowiązywać będzie stała stawka za roboczogodzinę określona w formularzu ofertowym.
  6. Szacowana sumaryczna liczba wydruków na wszystkich urządzeniach:
 5. Liczba kopii mono: 550 000 stron
 6. Liczba kopii kolor: 160 000 stron

Cena i warunki płatności za usługi objęte zakresem oferty:

 1. Podane ceny będą obowiązywały przez cały 2024 rok dla wykonywania kompleksowego serwisu technicznego kserokopiarek, według ilości kopii/wydruków.
 2. Warunki płatności: faktura – comiesięczna na podstawie sczytanych przez Wykonawcę przebiegów maszyn.

Ofertę należy złożyć:

 1. Pocztą/kurierem/osobiście –  na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2,

41-800 Zabrze

 1. Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania oraz związania z ofertą:

                Ofertę należy złożyć do 02.02.2024r. do godziny 14:00.

                Termin związania z ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Dodatkowe wymagania:

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów na własny koszt, własnym środkiem transportu w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Osoba do kontaktu:

Wojciech Uberna tel. 728 406 118 / (32)630 30 91 wew. 2004

Kryteria oceny ofert:                                                                                                                     

Cena       - 100% (najniższa zaoferowana cena).                            

                                                                                                                                                        

Uwaga:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny i bez zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.

Załączniki:                                                                                                                                                          

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Wzór umowy

                                                   

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.