MGW.REOK.271.2.1.1.2023.AB „Dostawa urządzeń nawigacyjno-informacyjnych wspierających osoby z niepełnosprawnością wzroku w orientacji przestrzennej w budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19 w Zabrzu”.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń nawigacyjno-informacyjnych wspierających osoby z niepełnosprawnością wzroku w orientacji przestrzennej do budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19 w Zabrzu.
1. Przedmiotowe zamówienie obejmuje:
• Ustalenie dokładnych lokalizacji montażu urządzeń nawigacyjno-informacyjnych w oparciu
o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację;
• Dostawę, montaż oraz konfigurację 5 szt urządzeń nawigacyjno-informacyjnych typu ToTuPoint lub równoważny;
• Zapewnienie aplikacji mobilnej do obsługi systemu przez Zamawiającego oraz jego użytkowników (obsługa systemów IOS i Android), udostępnione bezpłatnie poprzez platformy właściwe dla tych systemów operacyjnych.
Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Bieg terminu realizacji umowy rozpoczyna się wraz z dniem jej podpisania.
Kryteria oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena 100%

Termin i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie w następujący sposób:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: j.w,
c) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. *
Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotyczące zamówienia pn. „Dostawa urządzeń nawigacyjno-informacyjnych wspierających osoby z niepełnosprawnością wzroku w orientacji przestrzennej w budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19 w Zabrzu”.
Termin składania ofert: do dnia 24.11.2023 r.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
- Aleksandra Boczek, tel. 32 630 30 91, wew. 2214.

Załączniki:

Wybór oferty 07/12/2023

Szacowanie wartości Dostawa urządzeń nawigacyjno-informacyjnych 16/11/2023

Załącznik nr 1 Formularz oferty 16/11/2023

Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 16/11/2023

Załącznik nr 3 Wzór umowy 16/11/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.