postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

W związku z potrzebą określenia wartości szacunkowej zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia
Zakup, dostawa i montaż przenośnika taśmowego do jazdy ludzi.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie dedykowanego urządzenia transportowego o budowie segmentowej, oraz jego montaż w miejscu docelowym, tj. podziemiach Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, przy ul. Wolności 408.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie dedykowanego urządzenia do transportu ludzi wraz z dostawą, projektem elektrycznym oraz podłączeniem do sieci elektrycznej.
Urządzenie do transportu ludzi ma zostać zamontowane w podziemiach industrialnego obiektu Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, przy ul. Wolności 408.
Urządzenie transportowe ma być częścią audiowizualnego spektaklu, który ma uatrakcyjnić poruszanie się po podziemnych trasach turystycznych.
W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
1. Wykonania szczegółowego projektu wykonawczego urządzenia transportowego opartego o opinię rzeczoznawcy ds. ruchu zakładów górniczych.
2. Określenia szczegółowych wymagań w zakresie zasilania elektrycznego urządzenia transportowego w oparciu o istniejące w podziemiach źródła zasilania.
3. Dostarczenia urządzenia transportowego oraz jego montaż w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Specyfikacja techniczna urządzenia transportowego:
• Długość: 100 metrów;
• Zapewnienie bezpieczeństwa dla osób podróżujących w pozycji stojącej;
• Zabezpieczenie przeciwpożarowe;
• Monitorowanie zagrożeń związanych z pracą urządzenia;
• Prędkość jazdy regulowana stopniowo: do 0,7 m/s;
• Możliwość wchodzenia i schodzenia tylko na skrajnych punktach urządzenia transportowego, ze względu na wąskie gabaryty wyrobiska;
• Możliwość awaryjnego wyłączenia napędu,
• Wyposażenie w sygnalizację ostrzegawczą i informacyjną o stanie pracy urządzenia,
• Urządzenie przenośnie, nie związane trwale z gruntem, bez-fundamentowe, z możliwością dostosowania do nierównego spągu na całej długości posadowienia;
• Urządzenie powinno zostać dostosowane do zmiennej szerokości wyrobiska podziemnego – od 1400 mm do 1700 mm, konieczne zabezpieczenie przestrzeni pomiędzy ociosem a skrajem taśmy transportowej;
• Taśma wykonana z materiału antypoślizgowego i trudnopalnego,
• Budowa modułowa;
• Materiał antykorozyjny, całość przystosowana do pracy w podziemiach, w warunkach bardzo dużej wilgotności;
• Pełna dokumentacja techniczno-ruchowa;

Urządzenie transportowe powinno spełniać odpowiednio wymagania przepisów ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze w zakresie określonym przez rzeczoznawcę ds. ruchu zakładów dla urządzeń transportowych konstrukcji specjalne. W związku z powyższym konieczne jest:

• Opracowanie projektu zabudowy uwzględniającego wymagania bezpieczeństwa oraz adaptację urządzenia do warunków w wyrobisku, zagrożeń itp., (być może konieczna będzie modyfikacja lub doposażenie urządzenia albo uzyskanie odstępstwa od wymogów przepisów – będzie to uzależnione od opinii rzeczoznawcy);
• Opracowanie dokumentacji transportu;
• Dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej lub instrukcji obsługi obejmujących warunki kontroli urządzenia;

Dokumentacja urządzenia, transportu i projekt zabudowy muszą uzyskać pozytywną opinię rzeczoznawcy ds. ruchu zakładów górniczych grupa X – urządzenia techniczne (urządzenia transportowe specjalne).

Ze względu na gabaryt urządzenia transportowego i możliwe trudności w transporcie na miejsce docelowe – podziemia Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu (stromy upad, tama o szerokości ok. 90 cm), montaż powinien odbyć się na miejscu, z możliwie jak najmniejszych elementów.
Projekt wykonawczy - w tym poszczególne jego elementy wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca może rozpocząć fizyczną realizację przedmiotu zamówienia.
Urządzenie transportowe powinno cechować się łatwością obsługi.
Urządzenie transportowe ma cechować się wysokim standardem, niezawodnością zastosowanych rozwiązań oraz wysoką jakością komponentów, zapewniających jego trwałość.
Urządzenie transportowe winno być wykonane z materiałów:
- odpornych na wilgoć (warunki panujące w wyrobisku – do 95% wilgotności powietrza oraz miejscowe wykroplenia wody z wyrobiska),
- odpornych na uszkodzenia mechaniczne- zarysowania, ścieranie, odkształcenia
- niepalnych.

UWAGA! Niniejsza oferta stanowi podstawę do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, nie będzie stanowiła podstawy do podpisania umowy.
II. Termin złożenia oferty:
Ofertę (będącą podstawą do rozeznania cenowego) prosimy dostarczyć najpóźniej do dnia 17.11.2023

Uwaga:
Ofertę prosimy przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt telefoniczny.
Sprawę prowadzi:
Monika Nawrat-Dyrgała Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 668 431 127
Radosław Latoszek: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 511 138 768

Załączniki:

Rozeznanie cenowe - taśma 03/11/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.