Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
„Zakup wraz z dostawą drewna dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą obejmują drewno wyszczególnione w załączniku nr 2 – Formularz cenowy
Ilości drewna w formularzu cenowym są podane szacunkowo.

2. Istotne warunki zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa drewna w jakości zgodnej z opisem.
Cena ma zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zabrza
Ilości materiałów w formularzu cenowym są podane szacunkowo i mogą ulec zmniejszeniu stosownie do potrzeb zamawiającego oraz wysokości środków zabezpieczonych na ten cel przez Zamawiającego

3. Termin realizacji zamówienia:
- jednorazowo od dnia podpisania umowy do 31.10.2023
- termin realizacji zamówienia - nie dłużej niż 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena 100%

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.09.2023

6. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego, ul.Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego, ul.Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
c) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotycząca zamówienia na „Zakup wraz z dostawą drewna dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan Michał Maksalon ,tel. 728 406 115

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia publicznego.

10. Zamawiający informuje, ż przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszej ceny lub innych warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że pierwotne warunki zamówienia nie mogą w sposób istotny być zmienione. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół, który podpisują strony prowadzące negocjacje.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i założenia oferty.

Załączniki:

Oświadczenie wykonawcy 14/09/2023

Rozeznanie cenowe 12 14/09/2023

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 14/09/2023

Załącznik nr1 FORMULARZ OFERTY 14/09/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.