Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: „Zakup, dostawa i wymiana lin nośnych Φ22 w szybie i szybiku Guido”

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup i dostawa liny nośnej Φ22 o parametrach zgodnych z danymi technicznymi przedstawionymi poniżej oraz wymiana lin nośnych zabudowanych w górniczych wyciągach szybowych szybu i szybika „Guido”.

Dane techniczne górniczych wyciągów szybowych:

1. Maszyna wyciągowa szybu i szybika „Guido”:
- Firma - ZUT Zgoda Świętochłowice (cz. mechaniczna)
- MWM Elektro Sp. z o.o. (cz. elektryczna)
- typ - zrębowa, B-1200/AC
- napęd - silnik klatkowy prądu zmiennego
- moc - 55 kW
- obroty silnika - 1479 obr/min
- prędkość jazdy - 2,0 m/s
- rodzaj wykładziny linopędni - bęben stalowy z rowkiem, system LeBus
równoległoboczny
- szerokość linopędni bębnów - 470 mm
- średnica bębnów - 1200 mm
- liczba warstw nawijania - 3
- typ hamulców - tarczowe
- typ napędu hamulców - sprężynowy, 4 pary siłowników
2. Lina nośna dla szybu i szybika „Guido”:
- typ - okrągłosplotkowa
- średnica liny - 22,0 mm, 17x7+Ao Z/s-n-I-N-g-1570-WT-75/TT-2
- konstrukcja - 6(1x1,50+6x1,50)+11(1x1,50+6x1,50)+Ao
- smar - Kolinstal
- budowa - prawa, przeciwzwita,
- ciężar jednostkowy - 1,935 kg/m
- całkowita długość liny - ok. 650 m,
- długość liny dla szybu ”Guido” - ok. 247 m,
- długość liny dla szybika ”Guido” - ok. 403 m,
3. Liny prowadnicze dla szybu:
- oznaczenie - półzamknięta
- średnica liny - 36,0 mm (4 szt.),
- konstrukcja - 36-1x7,55+6x6,75+7(7,40+7,62/4,57)
- ciężar jednostkowy - 7,073 kg/m
4. Liny prowadnicze dla szybika:
- budowa - przeciwzwita prawa
- średnica liny - 32,0 mm (2 szt.), 32 ZBB 6x19 + FC 1570 ZS
32,0-T 6x19+A0-Z/s-n-I-g-1570-PN- 69/M-80207
- konstrukcja - 6(12x2,10+6x2, 10+1x2,10)+FC
- ciężar jednostkowy - 3,74 kg/m
5. Wieża szybowa:
- konstrukcja - stalowa, wolnostojąca,
- wysokość całkowita - 9,84 m,
- poziom osi kół linowych - 10,0 m,
- średnica kół linowych - 1,6,0 m (dla szybu),
- 1,0 m (dla szybika),
- rozstaw kół linowych - obok siebie.
6. Szyb :
- rodzaj/funkcja - jednoprzedziałowy, wydechowy,
awaryjno-rewizyjny
- przekrój beczkowy - 4,54 m, x 3,7m
- czynne poziomy - zrąb, poz.170 m,
7. Szybik (z przesunięciem osi szybika względem osi szybu (ok. 2,5 m):
- rodzaj/funkcja - jednoprzedziałowy, wydechowy,
awaryjno-rewizyjny
- przekrój beczkowy - 3,5 m, x 2,45m
- czynne poziomy - poz. 170 m, poz. 320 m.
8. Naczynia wyciągowe:
- rodzaj naczynia - klatka 1-piętrowa (dla szybu),
- rodzaj naczynia - klatka 1-piętrowa (dla szybika),
- ciężar użyteczny - 900 kg (dla szybu i szybika),
- rodzaj zabudowanych zawieszeń naczyń wyc. - jednolinowe, wielkość W-0
(dla szybu i szybika)


Załączniki:

Form ofertowy 05/09/2023

harm rzecz-fin 05/09/2023

osw wykluczeniu 05/09/2023

zal_1_form_ofertowy 05/09/2023

zal_3_osw_wykluczeniu 05/09/2023

Załącznik nr 2 05/09/2023

Zapytanie ofertowe 05/09/2023

wydl_ofert 18/09/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.