Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:


„Zakup i dostawa Krzesła ratunkowego dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i wyboru oferty do realizacji z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Składane krzesełko ratunkowe na kołach służące do transportu osób poszkodowanych. Krzesło składane wyposażone w teleskopowo wysuwane uchwyty z regulacją wysokości, wpływające na wygodę prowadzenia fotela przez osobę obsługującą i pozwalające na komfortowe manewrowanie wózkiem bez obaw o uszkodzenie nóg i stóp poszkodowanego. Fotel ratunkowy powinien zawierać pasy stabilizujące zamykane na zatrzaski, poprawiające bezpieczeństwo przewożonej osoby
i uniemożliwiające jej upadek czy wypadnięcie z krzesełka. Nośność krzesła nie może być mniejsza niż 150kg.
Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, gwarantującego bezpieczne i komfortowe przewożenie poszkodowanych. Umożliwiające łatwe czyszczenie i utrzymanie higieny.
Krzesło ratunkowe powinno być lekkie i łatwe w utrzymaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
4. Termin realizacji zamówienia: Do 7 dni od otrzymania zlecenia
5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena- 100%
6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 31. 08. 2023r.
7. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: j.w.,
c) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

20230824104529178 24/08/2023

zal_1_form_ofert 24/08/2023

zal_2_OŚWIADCZENIE O WYKLUCZENIU 24/08/2023

Wybór oferty 09.11.2023 09/11/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.