Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.: „Remont regulatora ciśnienia Schőenfeld maszyny wyciągowej szybu Kolejowy”

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Remont regulatora ciśnienia systemu Schőnfeld układu hamulcowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy” MGW w Zabrzu (dane techniczne przedstawione poniżej).
Dla uzyskania progresji w działaniu napędu hamulcowego w układzie hamulcowym maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy”, doprowadzenie sprężonego powietrza do cylindra hamulca odbywa się przez regulator ciśnienia typu Schőnfeld. Aby układ hamulcowy maszyny wyciągowej działał poprawnie regulator ciśnienia musi spełniać wysokie parametry techniczne takie jak:
1. konieczność utrzymania wysokiej szczelności ruchomych elementów regulatora tj. tłoczków i tulei,
2. konieczność utrzymania współosiowości cylindrów o różnych średnicach.
Dla zapewnienia możliwie najniższych oporów własnych zastosowane w regulatorze uszczelnienia labirynkowe są czułe na zużycie części w czasie eksploatacji oraz na zanieczyszczenia mechaniczne i chemiczne powietrza.
Regulator ciśnienia systemu Schőnfeld zabudowany w układzie hamulcowym maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy” wymaga przywrócenia wartości użytkowej – remontu. Skokowy spadek i wzrost ciśnienia oraz nieszczelności w regulatorze ciśnienia wywołują zaburzenia w pracy układu hamulcowego. Obniżenie parametrów pracy regulatora ciśnienia powoduje nie prawidłową pracę układu hamulcowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy”.Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
Termin związania z ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty

Termin realizacji zamówienia:
- termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż 15 grudzień 2023 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.08.2023 r. do godz.1400

Załączniki:

zal_3_osw_wykluczeniupop 09/08/2023

Umowa(projekt)_2023. 09/08/2023

Zal 1_form_ofertowypop 09/08/2023

Zapytanie ofertowe 09/08/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.