Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Zamawiający informuje, że przed. wycena nie będzie stanowić oferty wyłaniającej wykonawcę tylko rozeznanie rynku na wyżej opisany przedmiot.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.

Przedmiotem zamówienia jest:
Część 1: Zakup oprogramowania do rozpoznania tekstów – 4 szt.
Część 2: Zakup oprogramowania do segmentacji, kompresji i rozpoznania tekstów i plików graficznych – 1 szt.
Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 1a oraz 1b do zapytania ofertowego.

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu pocztą, faxem lub osobiście na adres Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, lub pocztą elektroniczną na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 21.06.2023r, do godz. 12:00 na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, z dopiskiem: Oferta na zamówienie pn. Zakup oprogramowania do rozpoznania tekstów lub/i oprogramowania do segmentacji, kompresji i rozpoznania tekstów i plików graficznych

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Katarzyna Żółkiewska, tel. (32) 630 30 91 wew. 9500

Załączniki:

Rozeznanie Cenowe 15/06/2023

Załącznik 1a - OPZ 15/06/2023

Załącznik 1b - OPZ 15/06/2023

Załącznik 2 - wzór formularza oferty 15/06/2023

Załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy 15/06/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.