Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego. Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków dostawy opisanego przedmiotu zamówienia pn.: „ Dostawa odzieży sygnowanej logo Industriady”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
• Koszulka polo z krótkim rękawem, męska i damska: płaski kołnierz z podwójnymi strukturalnymi paskami, dzianina typu pique, taśma twillowa, rozcięcie na bokach wykończone taśmą, podwójne szwy, 90% bawełna, trzy guziczki.
• Kolor: pomarańczowy
• Nadruk: według wizualizacji i projektu dołączonego do rozeznania, zał. 1 i zał. 2
• Przewidywana ilość do zamówienia: 526 sztuk

2. Termin wiązania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia.
3. Kryteria oceny ofert: cena 100%
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.05.2023 r, do godz. 10:00.
5. Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym, zał.3 oraz na Formularzu cenowym, zał. 4 na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
6. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Anna Szewczyk, tel. (32) 630 30 91 wew. 2119
7. Informacja dotycząca zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.


Załączniki:

Rozeznanie cenowe 27/04/2023

zał. 4, formukarz cenowy 27/04/2023

załącznik 1, wzór nadruku 27/04/2023

załącznik 2, wizualizacja nadruku 27/04/2023

Załącznik 3 - Formularz oferty 27/04/2023

Załącznik 5 - Wzór umowy 27/04/2023

Załącznik 6- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 27/04/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.