Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej w formie zadaszeń „carport” stanowisk dla samochodów osobowych na parkingu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. przy ul -3 go Maja 93 (dz. Nr 2285/71)
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonane projektu instalacji fotowoltaicznej w formie zadaszeń „carport dla samochodów osobowych
Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do zapytania ofertowego.
3. Istotne warunki zamówienia
Wymagane doświadczenie w zakresie projektowania instalacji fotovoltaicznych o mocy powyżej 50 kWp
4. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.06.2023
5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
5. 1 Cena 100%
5.2 Udział w wizji lokalnej w dniu 22.03.2023 godz. 9.00 na ul. 3-go Maja 93 „parking”; wymagana obecność obowiązkowa Oferentów.

Załączniki:

formularz ofertowy zał nr 2 17/03/2023

Ogłoszenie 17/03/2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 17/03/2023

opis przedmiotu zamówienia 17/03/2023

Spis referencji ZAŁ NR 1 17/03/2023

WZÓR UMOWY zał nr 4 17/03/2023

Zał. nr 5_oświadczenie_wykonawcy 17/03/2023

załącznik A 17/03/2023

załącznik B 17/03/2023

załącznik C 17/03/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.