Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Projekt, wykonanie i dostawa zestawu łodzi dla Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu”.
Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja zadania polega na :
Zadanie nr 1 - opracowaniu projektu wykonawczego (wraz z kosztorysem) zestawu składającego się z dwóch sprzężonych ze sobą łodzi przeznaczonych do przewozu ludzi, wraz z opracowaniem
technologii i infrastruktury niezbędnej do wyciągnięcia i wodowania przedmiotowych łodzi w basenie Portu Sztolnia,
Zadanie nr 2 - wykonanie zestawu łodzi na podstawie w/w projektu, a następnie transport i dostawa do wskazanego przez Zamawiającego miejsca
(wraz z wodowaniem).

Przedmiotowy zestaw łodzi musi spełniać następujące założenia:

- orientacyjne wymiary zestawu łodzi dostosowane do wyrobiska:
  -długość całkowita zestawu łodzi – max 13 m,
  -długość konstrukcyjna zestawu łodzi – max 12 m,
  -szerokość konstrukcyjna – max 1,10 m,
  -wysokość burty od lustra wody – max 0, 30m,
  -całkowita wysokość łodzi – max 0,90 m,
  -głębokość koryta wodnego - min 0,75m.

- parametry łodzi:
  -dopuszczalna ilość pasażerów – 20 osób,
  -załoga łodzi – 2 osoby (sternik + przewodnik),
  -siedzenia sternika wraz z oparciem mają być zabudowane na wprost do kierunku jazdy,
  -łodzie powinny być wykonane z materiału odpornego na uderzenia, otarcia i kwaśną wodę ,
  -siedzenia łodzi powinny być wykonane z materiału wodoodpornego, łatwego do czyszczenia,
  -możliwość szybkiego demontażu siedzeń w celu przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, uwzględniając dźwigi dla osób niepełnosprawnych zabudowane w portach,
  -kadłub łodzi pełny,
  -w celu stabilizacji łodzi dopuszcza się zabudowę płóz,  
  -możliwość uprawnienia zestawu łodzi do jazdy z każdej strony,
  -musi mieć możliwość pływania w przód i w tył z pełnymi parametrami (brak możliwości zmiany kierunku poprzez zawracanie),

- parametry napędu:

  -prędkość zestawu - max. 3,6 km/h przy pełnym obciążeniu,
  -silniki elektryczne, które pozwolą na nieprzerwaną eksploatację przez okres min. 12 godzin,
  -silniki chłodzone powietrzem,
  -zasilanie silnika musi mieć płynną regulację obrotów,
  -zasilanie silników napięciem 12V lub 24V,
  -możliwość szybkiej wymiany silnika,
  -w przypadku zastosowania wału napędowego przechodzącego przez kadłub łodzi należy przewidzieć zabudowę grodzi odcinającej komorę silnika od pozostałych części kadłuba napędu,

- zasilanie:

  -zasilanie zestawu łodzi winno być oparte na baterii akumulatorów o pojemności min. 230 Ah 12V połączonych w taki sposób aby uzyskać napięcie robocze do zasilania silnika i napięcie sterowania,
  -baterie akumulatorowe powinny posiadać:
     •min. 800 cykli ładowania,
     •5 letni okres gwarancji,
     •małą wagę,
     •możliwość szybkiego ładowania,
  -oświetlenie i sprzęt audio ma być zabudowany z każdej strony łodzi
  -ciągły pomiar parametrów stanu naładowania baterii akumulatorów zabudowany przy stanowisku sternika.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 10. 03. 2023r. do godz. 10:00

Załączniki:

zal_1_form_ofert 02/03/2023

zal_2a_umowa 02/03/2023

zal_2b_umowa 02/03/2023

Zal_3_osw_wykl 02/03/2023

zapyt_ocene 02/03/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.