Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
Utrzymanie ruchu i przeglądy techniczne kotłowni i kotłów gazowych zainstalowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w 2023 roku


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Utrzymanie ruchu i przeglądy techniczne kotłowni i kotłów gazowych zainstalowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do zapytania ofertowego.

3. Termin realizacji zamówienia:
do 31.12.2023.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena za pogotowie awaryjne i przeglądy - 100%

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2023

Załączniki:

zał nr 1 Formularz ofertowy- kotły 25/01/2023

zał nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy kotły gazowe 2023 25/01/2023

zał nr 3 OPZ - kotły 25/01/2023

zał nr 4 - wykaz usług 25/01/2023

zał nr 5 - wykaz osób 25/01/2023

zał nr 6 Projekt umowy - kotły2023 25/01/2023

zał nr 7 - oświadczenie wykonawcy 25/01/2023

zapytanie ofertowe kotły 25/01/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.