Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
„Zakup wraz z dostawą drewna dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą obejmują:
Lp. Nazwa materiału Jedn. ilość
1 Deska budowlana obrzynana calowa długość 3m m3 1,00
2 Deska budowlana obrzynana grubości 50-70mm i szerokości 30cm długość 4m szt. 40,00
3 Kantówka 100x100 długość 4m szt. 5,00

2. Istotne warunki zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa drewna konstrukcyjnego w jakości zgodnej z obowiązującymi normami.
Cena ma zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zabrza
Ilości w formularzu cenowym są podane szacunkowo.
Zamówienie będzie zrealizowane jednorazowo.

3. Termin realizacji zamówienia:
- termin realizacji zamówienia - nie dłużej niż 10 dni roboczych od złożenia zamówienia.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena 100%

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.01.2023

Załączniki:

Oświadczenie wykonawcy 18/01/2023

rozeznanie cenowe 18/01/2023

Załącznik nr1 FORMULARZ OFERTY 18/01/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.