Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zamówienia pn.:
Serwisowanie, usuwanie awarii układów kolejek szynowych podwieszonych służących do przewozu ludzi w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

1. z ciągnikiem spalinowym Beckman-C produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. zabudowanej
w diagonali transportowej z powierzchni w rejonie szybu „Carnall” do wyrobisk Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej,

2. z ciągnikiem elektrohydraulicznym CEH-22 produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o.
zabudowanej na poziomie 320 m w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido.”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
zamówienie będzie obejmować świadczenie usług serwisowych i wymianę części eksploatacyjnych
zgodnie z DTR na podstawie aktualnych cenników załączonych do oferty i usuwanie awarii
następujących elementów kolejek szynowych podwieszonych
a) ciągnik podwieszony spalinowy typu BECKMAN-C-1,
b) kabiny osobowe typu BWKO-8 wraz z elementami zestawu transportowego do jazdy ludzi - 3 sztuki,
c) modułowy zestaw transportowy UiK-NZT-8,
d) ciągnik podwieszony elektrohydrauliczny typu CEH-22, wersja CEH-22/Z-1,
e) kabiny osobowe UiK- Guido-4 wraz z elementami zestawu transportowego do jazdy ludzi - 8 sztuk,
f) elementy trasy – tor jezdny

2. (warunki udziału w postępowaniu - jeśli dotyczy)⃰
- wyżej wymienione usługi muszą być wykonywane przez osoby o kwalifikacjach uprawniających
do wykonywania czynności specjalistycznych związanych z serwisowaniem w/w kolejek

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy)
a) termin związania z ofertą 60 dni,
b) świadczenie usług serwisowych obowiązywać będzie, w godz. od 6 00 – 23 00 we wszystkie dni
tygodnia (również wolne od pracy i świąteczne)

4. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 1 lutego 2023 r.
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.11.2022 roku do godz. 1400,
6. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul: Georgiusa Agricoli 2,
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
ul: Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze (na załączonym Formularzu Ofertowym),
c) e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Załączniki:

Cennik części zamiennych 03/11/2022

Formularz oferty 03/11/2022

zapytanie ofertowe 03/11/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.